Menu
Městys Plaňany
PlaňanyOficiální internetové stránky
800 let městyse Plaňany
1222              2022
nahoru

Současnost

SOUČASNOST BUDOVY HUSOVA SBORU

OŽIVLÉ VARHANY

Plaňany – V rámci dlouhodobého projektu s názvem Oživlá kulturní památka byly zrekonstruovány varhany v Husově sboru. „Z pohledu Náboženské obce Církve československé husitské v Plaňanech to není jen název, ale dlouhodobý program a cíl našeho snažení," vysvětlila farářka Michaela Gajdáčková

Podle jejích slov projekt vyjadřuje úsilí udělat něco dobrého, užitečného a smysluplného pro budoucnost. To všechno se však podle slov Michaely Gajdáčkové děje jen díky nadstandardní spolupráci s občanský, sdružením Plaňanští zvoníci a Úřadem městyse Plaňany.
„Zejména bych vyzdvihla spolupráci se starostou Plaňan, Martinem S. Charvátem, samozřejmě s podporou celého zastupitelstva," upřesnila Gajdáčková.
Spolupráci potvrzuje sám starosta Plaňan, Martin S. Charvát. „V letošním roce jsme se společnými silami dostali zase o kus dál v oživování památky," prozradil. Církev československá husitská v Plaňanech totiž díky spolupráci z uvedenými institucemi získala finanční prostředky na opravu varhan.
„Minulou sobotu se konal tradiční adventní vánoční koncert," řekl Deníku Martin S. Charvát. Část koncertu se podle něj odehrála v katolickém kostele sv. Jana Křtitele a druhá část v Husově sboru, právě na rekonstruovaném nástroji. „Byl to trochu dobrodružný zážitek," zhodnotila sobotní koncert farářka. Prý hlavně proto, že varhanáři ještě těsně před koncertem dolaďovali a slečna varhanice neměla možnost nástroj blíže poznat. Právě proto se upustilo od prvotního plánu, že koncert bude odehrán na dvě půlky. Větší část se tak odehrála v kostele sv. Jana Křtitele, přesto v Husově sboru na nových varhanách zazněla za doprovodu trubky řada známých vánočních koled.
„Ani jsem nemohla uvěřit, že to jsou tytéž varhany, které byly téměř sto let vystavovány lidskému nezájmu," svěřila se farářka s pocity, které ji obklopovaly při pohledu na nově zrenovované varhany. „Vylouply se v plné kráse díky odborné práci a umění krnovských varhanářů," přidal slova chvály Martin S. Charvát.
Nadšená z opravených varhan byla také Zdenka Nečesaná varhanářka. „Jej nadšení neznalo mezí a hned v sobotu dohodla uspořádání dalšího koncertu," konstatovala Michaela Gajdáčková. Zdenka Nečesaná si prý jen povzdechla, že i druhé varhany by potřebovaly důkladnou opravu.
Vybudovat základ, na kterém budou moci stavět ti, kteří přijdou po nás. „A to jak ve smyslu duchovním a společenském, tak také ve smyslu materiálním," dodala Gajdáčková.
Plaňanská farářka dále řekla, že životnost programu může v současné době vyjádřit zájmem lidí z nejširšího okolí o akce, které již tři roky pořádají jak sama říká v na první pohled „nekulturně vyhlížejících" kulturních památkách.

Lucie Mašínová, Kolínský deník, 19.12.2012


Oživlé varhany

Pro náš projekt jsme zvolili název Oživlá kulturní památka. Z pohledu Náboženské obce Církve československé husitské v Plaňanech to není jen název, ale dlouhodobý program a cíl našeho snažení .
Tento název vyjadřuje úsilí udělat něco dobrého, užitečného a smysluplného pro budoucnost. Vybudovat základ na kterém budou moci stavět ti, kteří přijdou po nás. A to jak ve smyslu duchovním a společenském , tak ve smyslu materiálním.
Záměr a postupnou realizaci tohoto programu vystihuje Preambule k Ústavě Církve československé husitské:
„Církev Československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním".
A tak v duchu výše uvedené preambule budeme rádi, když se objekty Husova sboru a přilehlé fary stanou důstojnými stánky pro setkávání lidí různých zájmů. Pro lidi, kteří hledají poučení, hodnotnou zábavu, kterým není lhostejná minulost, přítomnost i budoucnost plaňanska. Rádi uvítáme lidi, kteří hledají jinou alternativu a hodnoty pro život, než ty, které nabízí současná konzumní společnost.
Životnost tohoto programu můžeme v současné době vyjářit zájmem lidí z nejširšího okolí o akce, které již od roku 2009 v našich na pohled „nekulturně vyhlížejících „ kulturních památkách pořádáme. A to vše se uskutečňuje jen díky nadstandardní spolupráci s občanským sdružením „Plaňanští zvoníci“ a Úřadem městyse Plaňany, zejm.s panem starostou Mgr.Martinem S.Charvátem.
V letošním roce jsme se dostali zase o kus dál v oživování naší památky. Díky výše uvedené spolupráci jsme získali finanční prostředky na opravu našich varhan. Minulý týden se ve varhanařské dílně pana Bjalka ve Vraclávku uskutečnil kontrolní den. Za o.s. Plaňanští zvoníci se ho zúčastnil pan Ivan Vokřál, za městys Plaňany pan starosta Mgr. Martin S.Charvát a za Náboženskou Církve československé husitské já. 
Oprava ještě není zcela ukončena, ale to, co jsme spatřili, nás ohromilo. A já se přiznám, že jsem potlačovala dojetí. Ani jsme nemohli uvěřit, že to jsou tytéž varhany, které byly téměř 100 let vystaveny lidskému nezájmu. Vylouply se v plné kráse díky odborné práci a umění krnovských varhanářů. I díky této návštěvě se již nemůžeme dočkat dne, kdy budou varhany nainstalovány zpět do Husova sboru.
Těšíme se na první varhanní koncert, který by se měl uskutečnit v listopadu. Samozřejmě vás všechny o tom budeme informovat. A už teď se těšíme na všechny koncerty, které budou následovat.
Organizaci a pořádání koncertů v Husově sboru si vzalo na starost o.s.“Plaňanští zvoníci“. Já jim za to i touto cestou velice děkuji.

Ing. Michaela Gajdáčková, farářka NO CČSH v Plaňanech, 30.8.2012


Kulturní památka žije:

Díky Místní akční skupině /MAS/ Podlipansko jsme v loňském roce získali v rámci programu LEADER, kapitola Venkov a kulturní dědictví, finanční prostředky ze Státního zemědělského intervenčního fondu / SZIF / na projekt „Oživlá kulturní památka „.

Jen pro připomenutí uvádím , že tou kulturní památkou je areál Husova sboru a budovy fary Církve československé husitské v Plaňanech. Naší touhou a záměrem je tyto značně zdevastované objekty opravit a oživit je aktivitami sloužícími široké veřejnosti.

Díky štědrému příspěvku ze SZIF jsme v roce 2010 mohli uskutečnit 1.etapu rozsáhlých oprav. Jednalo se zejména o statické zabezpečení Husova sboru,opravu krovů, věže a instalaci hromosvodů.

Mám velikou radost z toho , že mohu s čistým svědomím říci , že naše „ kulturní památka žije“ . A to i přesto , že areál byl po několik měsíců více staveništěm než kulturní památkou a že si jeho oprava a rekonstrukce vyžádá do budoucna ještě mnoho práce, starostí a hlavně financí .

A protože náš projekt nese název „Oživlá kulturní památka“ , ráda připomenu některé z akcí, které jsme v loňském roce ve spolupráci s občanským sdružením „Plaňanští zvoníci“ uskutečnili .

Těšíme se z toho , že v rámci dnů Evropského kulturního dědictví navštívilo naše objekty více než 250 lidí. Zasvěcené informace návštěvníkům podávali a areálem provázeli pan Ivan Vokřál a členové o.s.“Plaňanští zvoníci“.

Díky dotačnímu příspěvku z fondu České pošty, byla v prostorách fary instalována expozice divadelních kostýmů místního, již neexistujícího, ochotnického spolku Tyl.

V sobotu 29.srpna se uskutečnil 10. jubilejní ročník společenské a kulturní akce „Plaňanské zvonění

V květnu se konaly v Husově sboru bohoslužby, na kterých bylo připomenuto,že uplynulo 82 let od jeho slavnostního otevření

pátek 10.září se v Husově sboru uskutečnilo vystoupení Alfreda Strejčka a Štěpána Raka . Na programu byl „Vivat Comenius“. Myslím si, že za všechny, kteří se zúčastnili tohoto představení mohu říci, že to byl kulturní zážitek z říše snů.

Lidé děkovali a častá byla otázka, co chystáme dál . To svědčí o tom, že náš záměr byl zřejmě správný , a že naše kulturní památka bude žít i v letošním roce.

Naposledy jsme se v Husově sboru v Plaňanech setkali na štědrý den 24.prosince 2010 přesně ve 24.00 hod na půlnoční bohoslužbě.

Děkuji tímto všem obětavým ,nezištným a vstřícným spolupracovníkům.

Ing.Michaela Gajdáčková
Farářka Církve československé husitské v Kostelní Lhotě a v Plaňanech


Oživlá kulturní památka

Městys Plaňany je jednou z mála obcí kolínska, kde najdete hned tři kostely. Dva kostely patřící církvi římskokatolické a jeden kostel, Husův sbor, je od roku 1926 v majetku Církve československé husitské. Jaká byla historie této budovy před rokem l926 ?

S existencí židovské komunitě v Plaňanech v 19.století vznikla potřeba zbudování židovské synagogy a zázemí. Klasicistní synagoga společně s židovskou školou byla dostavena v roce 1864, některé prameny udávají dokončení stavby v roce 1861. V budově školy se nacházel byt kantora a rituální koupel - mikve. V roce 1880 měla komunita 44 lidí a tím dosáhla svého maxima.

Majitelem obou objektů byla náboženská obec židovská v Kouřimi, která se v roce 1925 sloučila s židovskou obcí kolínskou a synagoga i škola přestaly sloužit svému účelu.

Vznik Církve československé husitské byl odhlasován 8.1.1920 v Praze na schůzi radikálního křídla modernistického reformního hnutí římskokatolického duchovenstva v čele s ThDr. Karlem Farským, který byl později zvolen jejím prvním patriarchou. Tomuto oficiálnímu aktu předcházely vánoce roku 1919, kdy byla v řadě římskokatolických kostelů v Čechách i na Moravě spontánně sloužena po téměř 300 letech bohoslužba v českém jazyce.Tento počin se setkal s obrovskou odezvou a podporou ze strany věřících.

Slavnostní otevření Husova sboru Církve československé husitské v Plaňanech se konalo v neděli 2.září 1928 za účasti bratra biskupa Korduleho, rabína Vedeta, mnoha dalších duchovních, zástupců Kostnické jednoty, evangelíků z Peček a Velimi a zástupců státních úřadů.

Padesát let v souhrnu existence náboženské obce v Plaňanech zde nepůsobil žádný farář a obec byla administrována duchovními z jiných náboženských obcí. V roce 2008 to vypadalo, že je vše ztraceno a život se do zdevastované fary i Husova sboru nevrátí. Vše se změnilo, když nový duchovní správce, farářka Církve československé husitské ing. Michaela Gajdáčková, která převzala správu areálu po dvou dobrodruzích, navštívila starostu Martina Charváta. Pak stačilo ještě sejít se s panem Ivanem Vokřálem, zástupcem občanského sdružení „Plaňanští zvoníci“.

Náš tým byl ještě doplněn o Radku Výbornou. A práce na oživování kulturní památky začala. Společným cílem všech zúčastněných bylo získat finanční prostředky a začít postupně opravovat budovu fary i budovu Husova sboru a současně areál otevřít veřejnosti.

Díky kladnému přístupu městyse Plaňany se začalo s postupnou rekonstrukcí budovy fary a zahrady. V současné době jsou zrekonstruovány tři místnosti, chodba a sociální zařízení. Veškerý stavební materiál byl zakoupen z dotačních prostředků ( TPCA, VIA ….) a z finanční prostředků náboženské obce. Stavební práce a úpravy byly z velké části realizovány zaměstnanci úřadu městyse Plaňany a zbytek byla dobrovolná práce občanského sdružení ,, Plaňanští zvoníci“.

Po roce společné práce se objekty fary i Husova sboru otevřely veřejnosti několika akcemi. Byly to především již dva ročníky tradičního vánočního jarmarku základní školy v Plaňanech, vánoční zpívání dětí a učitelů, tradiční akce „Plaňanské zvonění“, dále koncert bluegrassové skupiny Oáza, výstava starých řemesel z okolí Plaňan, výstava s promítáním starých fotografií Plaňan a okolí, setkání seniorů, beseda s promítáním dokumentů z tříletého putování Asií cestovatele Petra Bláhy, vystoupení divadelního souboru z Kouřimi „Mrsťa Prsťa“ a jiné drobnější aktivity.

V letošním roce, díky dotačnímu příspěvku z fondu Poštovní spořitelny, byla instalována expozice divadelních kostýmů místního, již neexistujícího, ochotnického spolku Tyl.

Největší starostí je však technický stav budovy Husova sboru – bývalé židovské synagogy. Statické práce na zabezpečení objektu byly provedeny v devadesátých letech jen částečně, protože nebylo dostatek finančních prostředků.

Reálná možnost k získání peněz se ukázala v roce 2009. Místní akční skupina MAS Podlipansko získala v rámci programu LEADER finanční prostředky pro svůj region a mohla tak realizovat svůj strategický plán. V první kole výzvy v roce 2009, byla i kapitola Venkov a kulturní dědictví. Stačilo jen zpracovat žádost v rámci pravidel SZIF a MAS a tuto žádost předložit výběrové komisi Podlipanska a pak čekat, zda uspěje v konkurenci všech podaných žádostí. Na zpracování žádosti, nebo chcete-li projektového záměru, se podílel starosta městyse Plaňany, pan Charvát, člen občanského sdružení Plaňanští zvoníci pan Vokřál a paní farářka Gajdáčková. Předložená žádost prošla úspěšně všemi stupni kontroly a byla podpořena finančními prostředky v požadovaném rozsahu.

Dne 15.4.2010 byla podepsána smlouva o poskytnutí finančních prostředků mezi náboženskou obcí Církve československé husitské v Plaňanech a Státním zemědělským intervenčním fondem o poskytnutí finančních prostředků ve výši osmi set tisíc korun. Tato suma bude použita na dokončení statického zabezpečení Husova sboru, rekonstrukci střechy zvoničky, ošetření krovů a výměnu hromosvodu budovy.

Finanční spoluúčast ve výši 130 tisíc zajistila církev svými prostředky. Největším problémem bylo však získání finančních prostředků na předfinancování celé akce. Dílo je třeba nejdříve dokončit, zaplatit dodavatelům a teprve po té požádat o převedení dotačních prostředků z SZIF na účet náboženské obce. V této souvislosti nám ochotně a velkou finanční částkou pomohla Pražská diecéze Církve československé husitské a městys Plaňany, který poskytl půjčku ve výši 200 000,- Kč. Vážíme si této pomoci a touto cestou i děkujeme.

V současné době jsou práce v plném proudu. Na Husově sboru jsou dokončeny tlakové injektáže, oprava a zpevnění krovů, a chybí jen dokončit klempířské prvky na střeše a upevnit hromosvod. Opravy musí být ukončeny nepozději do 25.srpna 2010. V tomto termínu musíme zažádat Státní zemědělský intervenční fond o proplacení proinvestovaných finančních prostředků. A protože náš projekt nese název oživlá kulturní památka nemůže tento článek skončit jinak, než pozvánkou na naše nejbližší akce . Zveme vás :

  • na jubilejní 10.ročník „Plaňanského zvonění“, který se koná v sobotu 29.srpna.
  • na bohoslužby, které se budou konat v pátek 10.září v 17 hodin v Husově sboru. Připomeneme si, že uplynulo 82 let od jeho slavnostního otevření
  • na vystoupení Alfreda Strejčka a Štěpána Raka , které se uskuteční v pátek 10.září v 18 hodin v Husově sboru . Na programu bude „Vivat Comenius

A to by měla být důstojná a slavnostní tečka za první etapou oživování naší kulturní památky i náboženské obce Církve československé husitské v Plaňanech. A také by to mělo být poděkování všem, kteří nám pomáhají vdechnout život mrtvým kamenům.

Ing. Michaela Gajdáčková, Mgr. Martin Charvát
2.8.2010

Informace, které by
Vás mohly zajímat

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění
NEN

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30
1
1 2 3 4 5

CzechPointCzech POINT

Mapový portál


gis

Dotace a projekty

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí

Plaňany

Naše místní části Městys Plaňany