Menu
Městys Plaňany
PlaňanyOficiální internetové stránky
800 let městyse Plaňany
1222              2022
nahoru

Zásady pro spolupráci s investory

Preambule

Městys Plaňany, IČO: 00235636, se sídlem Tyršova 72, 281 04 Plaňany (dále též jako „městys Plaňany“ nebo jen „městys“) je povinen pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a o území obcí Hradenín, Poboří, Blinka a chránit jejich veřejný zájem. Městys Plaňany má zájem dbát o rozvoj svého správního území. Důsledkem stavebního rozvoje je zvyšování zátěže území městyse, které vyvolává požadavky na zajištění odpovídajících kapacit občanské vybavenosti, veřejných služeb a veřejné infrastruktury, které budou sloužit stávajícím obyvatelům městyse i novým obyvatelům a uživatelům těchto investičních záměrů, a to ne jenom v dotčených lokalitách, ale i v okolních částech městyse a obcí. Zvýšená zátěž území vyvolá také zvýšené náklady na stavební úpravy a údržbu stávající veřejné infrastruktury i nově přebírané veřejné infrastruktury do vlastnictví městyse. Tyto kapacity nemůže zajišťovat a veškeré náklady na údržbu veřejné infrastruktury nemůže nést výhradně městys Plaňany ze svého rozpočtu. Je tedy třeba, aby se na nich přiměřeným způsobem podíleli také jednotliví investoři přebírající tak odpovědnost za budoucí podobu a rozvoj území, kde realizují své stavební aktivity.

Městys vychází z předpokladu, že vzájemná dohoda mezi městysem a investorem, předcházející vlastnímu správnímu řízení o stavebním záměru, která stanoví podmínky pro zajištění veřejné infrastruktury, je pro obě strany správným řešením. S ohledem na výše uvedené schválilo Zastupitelstvo městyse Plaňany proto dne 17. 12. 2023 svým usnesením č. 11 – IX/2023 tyto Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury městyse Plaňany (dále jen „Zásady“) z důvodu tvorby udržitelného obecního prostředí a zvyšování kvality života na území městyse Plaňany a obcí Hradenín, Poboří a Blinka. Tyto Zásady kladou důraz na rozvoj veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury včetně staveb a zařízení pro nakládání s odpady a pozemků, staveb a zařízení občanské vybavenosti.

Městys Plaňany postupuje podle těchto Zásad na všech plochách nacházejících se na území městyse Plaňany, tvořeném celkem 4 katastrálními územími (Plaňany, Hradenín, Poboří a Blinka).

Smyslem těchto Zásad je nastavení transparentních a nediskriminačních pravidel jednání mezi městysem Plaňany a investory hodlajícími na území městyse Plaňany realizovat svůj investiční záměr.

Účelem těchto Zásad je definovat podmínky a formy spolupráce s investory při přípravě a realizaci jejich záměrů, přičemž spolupráce mezi investory a městysem je založena na principu dobrovolnosti. Koordinovaný postup přípravy investičních záměrů mezi městysem Plaňany a konkrétními investory umožní, aby případné nesoulady a nejasnosti mohly být včas odstraněny ještě v předprojektové fázi, a příprava investičních záměrů investorů proběhla co možná nejrychleji. Investoři by proto měli vstupovat do jednání s městysem co možná nejdříve v předprojektové fázi přípravy záměru.

Tyto Zásady a z nich vyplývající Smlouvy o územním rozvoji, Smlouvy o spolupráci a Plánovací smlouvy
o investičním příspěvku nezakládají právo investora na uzavření příslušné smlouvy. Je věcí každého investora, aby se před samotným rozhodnutím o nabytí vlastnictví pozemku a snahou realizovat svůj investiční záměr seznámil s příslušnými limity využití území, které se vztahují na předmětné území.

ZÁSADY: Planany_Zasady
MANUÁL: Planany_Priloha-Manual

Informace, které by
Vás mohly zajímat

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění
NEN

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

CzechPointCzech POINT

Mapový portál


gis

Dotace a projekty

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí

Plaňany

Naše místní části Městys Plaňany