Menu
Městys Plaňany
PlaňanyOficiální internetové stránky
800 let městyse Plaňany
1222              2022
nahoru

Poplatek za odpady

vysvětlení, proč jsme museli zvýšit poplatek za systém likvidace a svozu odpadu

Vážení spoluobčané,

     někteří z Vás již zaregistrovali, že zastupitelstvo Městyse Plaňany poplatek za odpadové hospodářství na příští rok schválilo ve výši 960 Kč. Oproti letošnímu roku, kdy byl poplatek 570 Kč, jde o výrazný nárůst, a tak bych Vám rád objasnil, proč došlo k takovému zvýšení.

Podle zákona o místních poplatcích, který byl platný do konce roku 2020 a podle kterého se stanovoval poplatek pro letošní rok, se místní „poplatek za popelnice“ skládal ze dvou částí. První část byla „paušální“ v maximální výši 250 Kč a měla pokrývat náklady na tříděný odpad. Druhá část se vypočítávala podle skutečných nákladů na netříděný odpad v předchozím roku. (Poplatek na rok 2021 se stanovoval podle nákladů v roce 2019.) Maximální výše byla 750 Kč. Zastupitelstvo nikdy nemohlo rozhodnout, že poplatek bude vyšší než vypočítaný. Naopak se mohli zastupitelé rozhodnout, že náklady na svoz odpadu bude „dotovat“ ze svého rozpočtu a občané budou hradit pouze část nákladů na svoz odpadu. Naše zastupitelstvo se vždy rozhodovalo tak, že poplatek bude stanoven přesně ve vypočítané výši, aby si naši obyvatelé i majitelé nemovitostí uvědomili, že likvidace odpadu něco stojí a je potřeba pečlivě třídit.

Ve všech oblastech, a zejména v oblastech služeb, platí, že ceny každý rok stoupají, a tak tento systém, který se řídil náklady za předchozí období, nikdy nepokryl náklady, které obec měla v oblasti nakládání s odpady v daném roce.

V letošním roce došlo ke dvěma zásadním událostem – v platnost vyšel nový zákon o místních poplatcích a nový zákon o odpadech. Nový zákon o odpadech reaguje na skutečnost, že je potřeba snižovat množství směsného komunálního odpadu a zároveň je potřeba snižovat množství dopadu, který končí na skládce. Proto zákon o odpadech zvýšil poplatek za uložení na skládku z 500 na 800 Kč za tunu. Tento poplatek se bude každý rok zvyšovat a v roce 2029 by měl dosáhnout výše 1.850 Kč/t. Z toho lze dovodit, že náklady na svoz a uložení odpadu na skládce budou v následujících letech významně stoupat. Zákon zároveň stanovil tzv. třídící slevu. Třídící sleva obcím umožňuje skládkovat odpad zbylý po třídění za nižší cenu. V letošním roce je množství odpadu, na které se vztahuje sleva, 200 kg na obyvatele. Každý další rok se toto množství sníží o 10 kg. V minulém roce jsme vyprodukovali přibližně 300 kg na obyvatele. Pokud bychom tedy předpokládali, že letos bude stejné množství zbylého odpadu, tak na 200 kg odpadu bude účtován povinný skládkovací poplatek za 500 Kč/t, zbylých 100 kg za 800 Kč/t.

Nicméně už v loňském roce došlo k výraznému navýšení plateb za uložení na skládku.

2018: 395 Kč/t

2019: 445 Kč/t

2020: 968 Kč/t

2021: 1260 Kč/t

Ke všem částkám je potřeba ještě připočítat zákonný poplatek ve výši 500 Kč. Zatímco meziroční nárůst ceny mezi roky 2018 a 2019 byl pouze 50 Kč na tunu směsného komunálního odpadu, mezi roky 2019 a 2020 došlo k nárůstu o 523 Kč.

Aktuálně vozíme odpad na skládku v Radimi. Máme ji nejblíže, a tak je to pro nás nejvýhodnější z hlediska kilometrů, které ujede svozový vůz a které platíme. Když se podíváme na ceník ukládání odpadů například na skládce v Čáslavi, zjistíme, že je pro to nás výhodné i z hlediska ceny za samotné uložení. V Čáslavi totiž samotné uložení komunálního odpadu bez DPH a bez zákonného poplatku stojí 1.625 Kč/t, což je ještě o 400 Kč více, než platíme na skládce v Radimi.

Nový zákon o místních poplatcích zvýšil maximální výši poplatku na 1.200 Kč, zrušil jeho rozdělení na dvě části a zrušil povinnost stanovovat jeho výši podle skutečných nákladů, které měla obec v předchozím uzavřeném období. Naši zatupitelé se však rozhodli i tento rok stanovit poplatek podle skutečných nákladů na svoz odpadu v předchozím uzavřeném období. Níže je uvedena tabulka nákladů za rok 2020.

tříděný sběr (papír, plast, sklo, nápojové kartony)  649 857
biologické odpady                                                         133 247
nebezpečné odpady                                                        18 730
objemné odpady                                                            284 088
směsný komunální odpad                                            869 170
náklady celkem                                                            1 955 092
 

Počet poplatníků je 2.003. Když vydělíme náklady počtem poplatníků, dostaneme se na částku 976 Kč na poplatníka. Zastupitelstvo schválilo poplatek ve výši 960 Kč, což je 80 Kč na měsíc (méně, než stojí krabička cigaret).

Podíváme-li se na výši poplatku v okolních obcích na příští rok, zjistíme následující: Pečky 700 Kč, Žabonosy 700 Kč, Velim 900 Kč, Cerhenice 900 Kč, Kouřim 1.000 Kč.

Jak v dalších letech snížit nebo alespoň udržet poplatek ve stejné výši?

Cenu za uložení tuny komunálního odpadu se nám nijak nepovede snížit, naopak bude v dalších letech stoupat. Jediným způsobem je snižovat množství odpadu. Zde jsou některé tipy, jak na to. Na každém kilogramu záleží.

1)     Neprodukovat odpad. Rozmyslet si, zda to, co kupuji, skutečně využiji. Zda např. nakoupené jídlo neskončí zkažené v popelnici. Dělat si vlastní kompost pro použití na své zahrádce.

2)     Využít znovu, recyklovat. Neposlouží věc, kterou už nepotřebuji, ještě nekomu dalšímu? Nemůžu ji někomu prodat (i za symbolickou cenu)? Nemůžu ji věnovat na charitativní účely?

3)     Důsledně třídit. Dávat do biopopelnice odpad ze zahrádky si většina z nás už zvykla. Ale chodit s každou slupkou z ovoce nebo zeleniny do bia se nám moc nechce. Zkuste si někdy pro zajímavost zvážit, kolik bioodpadu z kuchyně za týden skončí v obyčejné černé nebo kovové popelnici. Likvidace tuny bioodpadu nás aktuálně stojí zhruba 8x méně než likvidace směsného komunálního odpadu.

4)     Minimalizovat objem tříděného odpadu. Sešlapávat pet lahve, rozebírat papírové krabice. Když budou zabírat méně místa, uleví se vám nejen doma, když budete tříděný odpad schraňovat, ale uleví se i kontejnerům. Protože kontejnery byly často přeplněné, rozšířili jsme v minulém roce množství kontejnerů a množství sběrných hnízd. Obec však neplatí jenom za množství svezeného odpadu, platí i za manipulaci s nádobami. Čím víc nádob a čím častější svoz, tím vyšší náklady.

 

    Mgr. Martin S. Charvát, starosta Městyse Plaňany

Datum vložení: 10. 12. 2021 12:47
Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2021 14:08
Autor: Mgr. Martin Charvát

Informace, které by
Vás mohly zajímat

Veřejné zakázky

Portál pro vhodné uveřejnění
NEN

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

CzechPointCzech POINT

Mapový portál


gis

Dotace a projekty

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na
Smart Info
Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Pozvánky na připravované události a akce, krátké a podstatné informace...
Co znamená Smart info?
  • Doručování SMS a e-mailů
  • Bezplatná služba
  • Jednoduchá a rychlá registrace
  • Možnost výběru kategorií zpráv
  • Jeden účet pro více služeb
  • Osobní údaje v bezpečí

Plaňany

Naše místní části Městys Plaňany